Tjänster

Våra Tjänster

Fiberinstallation

Vårt huvudområde är datakommunikation där vi kan erbjuda både delkoncept och helhetskoncept.

Vi erbjuder även konsulttjänst som innefattar projektledning och arbetsledning inom datakommunikation.

Projekteringsprojekt

Projektering

Vi utför projektering av schakt och fiberinstallationer stora som små. Alltifrån enskilda fastigheter till hela byar i Norr- och Västerbotten.

Läs mer

Datakommunikation

Vi erbjuder och tillhandahåller projektering, dokumentation och installation av fiber- och kopparnät från start till färdig installation.

Företaget innehar certifikat inom Robustfiber och vi har fibertekniker som innehar CFT-certifikat.

Subkanalisering 4 kablar

Subkanalisering

I takt med att efterfrågan ökar så är behovet av större kapacitet i fibernätet, då ökar också behovet av subkanalisering även kallat klenkanalisering. Vi utför detta med upp till 4st dukter 12/10 i slang 40/32. Vi berättar gärna mer!

Bara att höra av er om ni har några frågor eller behöver hjälp!

$

Erfarenhet

Mer än 20 års erfarenhet inom datakommunikation. 

$

Effektiva

Vi arbetar efter att ta fram kostnadseffektiva lösningar åt våra kunder.

$

Certifierade

Företaget är certifikat inom Robustfiber och även fibertekniker med CFT-certifikat.