Datakommunikation
& Fiberinstallation

Optolight har mer än 20 års erfarenhet inom datakommunikation och installation av kablar och kanalisation. Där erbjuder vi projektering, dokumentation och installation av fiber- och kopparnät från start till färdig installation. Vi erbjuder även lösningar för inomhusförstärkning av mobilkommunikation. Genom vår långa erfarenhet har vi god kunskap om att projektera fram goda och kostnadseffektiva lösningar för våra kunder.

Tjänster 

Fixering av fiberkabel

Fiberinstallation

Vi erbjuder och tillhandahåller projektering, dokumentation och installation av fiber- och kopparnät från start till färdig installation.

Företaget innehar certifikat inom Robustfiber och vi har fibertekniker som innehar CFT-certifikat.

Läs mer

Projekteringsprojekt

Projektering

Vi utför projektering av schakt och fiberinstallationer stora som små. Alltifrån enskilda fastigheter till hela byar i Norr- och Västerbotten.

Läs mer

Anslut kablar till switch

Nätverk

Vårt huvudområde är datakommunikation där vi kan erbjuda både delkoncept och helhetskoncept.

Vi erbjuder även konsulttjänst som innefattar projektledning och arbetsledning inom datakommunikation.

Läs mer

Subkanalisering 4 kablar

Subkanalisering

I takt med att efterfrågan ökar så är behovet av större kapacitet i fibernätet, då ökar också behovet av subkanalisering även kallat klenkanalisering. Vi utför detta med upp till 4st dukter 12/10 i slang 40/32. 

Läs mer

Optolight Norr AB är ett bolag som bildades hösten 2021. Vi har vår verksamhet förlagd på Öhns industriområde i Piteå och utför arbeten rikstäckande men främst koncentrerat inom Norrbotten och Västerbotten.