Projektering

Så här kan ett projekt på projekteringsavdelningen se ut.

Fältbesök

Är det första projektören gör under barmarkssäsongen där vi även filmar området för att vid ett senar skede gå tillbaka och titta på hur det såg ut innan vi började.

Grovprojektering

Nu ritas grovt nätet i projekteringsprogrammmet Som namnet låter så är det en grov skiss över hur vi tänker bygga nätet

Finprojektering

Här färdigställs allt i projekteringsprogrammet så som fiberkablar, skarvpunkter, skåp, brunnar och noder.

Avlämning / Dokumentering

Här görs allt klart för att överlämna till slutkund. Ritningar, skarvplaner drift och skötsel instruktioner, helt enkelt allt dokumentation som har ingått i projektet sammanställs och lämnas över till kunden.

Vi arbetar mycket med olika typer av tillstånd och har mycket kontakt med olika myndighet för att få till alla tillstånd som krävs för att bygga ett fibernät. Det kan vara alt från tillstånd från trafikverket för att det ska schaktas i deras vägområde.

Tveka inte att kontakta oss för just ert projekt, inget projekt är för stort eller för litet.

$

Erfarenhet

Mer än 20 års erfarenhet inom datakommunikation. 

$

Effektiva

Vi arbetar efter att ta fram kostnadseffektiva lösningar åt våra kunder.

$

Certifierade

Företaget är certifikat inom Robustfiber och även fibertekniker med CFT-certifikat.